Εκτύπωση

Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης Αιρετών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 25 & 26 Οκτωβρίου 2012

on .

 

 
ggis

 

Στην Αθήνα, πρόκειται να υλοποιηθεί στις 25 & 26 Οκτωβρίου το 10ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετώνγυναικών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που διοργανώνει η ΠΕΤΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι τελικός δικαιούχος της Πράξης «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013. Το Σεμινάριο περιλαμβάνει οκτώ (8) ώρες Συμβουλευτικής και τέσσερις (4) ώρες Επιμόρφωσης και οι αιρετές ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της αυτοδιοίκησης (περιφερειακό συμβούλιο, δημοτικό συμβούλιο, δημοτική κοινότητα ή τοπική κοινότητα). Ενδεικτικά, οι ενότητες της Συμβουλευτικής (βιωματικό) εστιάζουν σε θέματα προσωπικής τους ανάπτυξης και ενδυνάμωσης σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.α. ενώ η Επιμόρφωση (θεωρητικό) περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λ.π.

 

Ακολουθεί, το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ_ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ