Εκτύπωση

Διεξαγωγή ημερίδας ενημέρωσης στελεχών της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην περιφέρεια Α.Μ.Θ.

on .

Στις 27.6.2014 το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.Ε.Π.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει στην Αλεξανδρούπολη επιμορφωτική δράση με τίτλο "Ημερίδα Ευαισθητοποίησης και Επιμόρφωσης στελεχών της περιφερειακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη των πολιτικών Ισότητας των Φύλων.  Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων επιμορφωτικών δράσεων του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13» και απευθύνεται εν γένει στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων (γυναικών και ανδρών) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και σε στελέχη των Δήμων της Περιφέρειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική εγκύκλιο ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα.