Εκτύπωση

Πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα ισότητας των φύλων

on .

Από τις 14.4.2014 έως τις 16.4.2014 διεξάγεται το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Ισότητας των Φύλων», που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στο πλαίσιο του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-13". Το πρόγραμμα διαρκεί 21 ώρες και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα.