Εκτύπωση

Εργαστήριο ενδυνάμωσης γυναικών από την Κεντρική Δομή Ισότητας των Φύλων ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

on .

Στο πλαίσιο της Πράξης "Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων" (ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση, Άξονας 3"), η οποία εντάσσεται στα Έργα που στοχεύουν στην προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η Κεντρική Δομή Ισότητας των Φύλων ΙΝΕ/ΓΣΕΕ διοργανώνει εργαστήριο με θέμα: "Από την προσωπική εμπειρία στη συλλογική δράση; Η θέση των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία. Κατανοώντας και σχολιάζοντας τις συσχετίσεις οικογενειακού και εργασιακού βίου". Το εργαστήριο απευθύνεται σε γυναίκες-συνδικαλίστριες και θα διεξαχθεί την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 16.00-21.00 στο κτίριο του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α). 

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται η σχετική πρόσκληση και η αφίσα του εργαστηρίου.

Πρόσκληση σε εργαστήρι Κεντρικής Δομής Ισότητας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Αφίσα για εργαστήριο Κεντρικής Δομής Ισότητας ΙΝΕ-ΓΣΕΕ