Εκτύπωση

Σεμινάριο/εργαστήριο ενδυνάμωσης και αναβάθμισης προσόντων γυναικών αυτοαπασχολούμενων από το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ

on .

Στο πλαίσιο της Πράξης «Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων της ΓΣΕΒΕΕ», η οποία εντάσσεται στα Έργα που στοχεύουν στην προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, το Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ υλοποιεί Σεμινάριο / Εργαστήριο (work – shops) ενδυνάμωσης και αναβάθμισης προσόντων γυναικών αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρηματιών στην Αθήνα, το Σάββατο 8 Μαρτίου 2014 (ώρες 10.00-15.00) και την Κυριακή 9 Μαρτίου 2014 (ώρες 10.00-15.00). Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο κεντρικό κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 46).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε το: Γραφείο Ισότητας ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ_Σεμινάριο Αθήνας