Εκτύπωση

Παρατηρητήριο για την Προώθηση της Ισότητας των Φύλων σε Τοπικό Επίπεδο

on .

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) ανακοίνωσε την έναρξη ενός διαδικτυακού εργαλείου για την υποστήριξη των ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών που εργάζονται για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε τοπικό επίπεδο. Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών στις Τοπικές Κοινωνίες και είναι διαθέσιμο σε δύο γλώσσες (γαλλικά και αγγλικά).

Απόσπασμα Περιοδικού Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Πληροφορίες : http://www.charter-equality.eu/