Εκτύπωση

Ποσοστά αιρετών στις 13 Περιφέρειες

on .

Από τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν στατιστικά στοιχεία και γραφήματα για τα ποσοστά εκπροσώπησης αιρετών γυναικών στα Περιφερειακά Συμβούλια. Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνονται τα ποσοστά αυτά στις 13 Περιφέρειες.

CH PERIF1