Νέα

Εκτύπωση
PDF

"Αιρετές στην Αυτοδιοίκηση"

on .

airetes

 

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του Προγράμματος του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Εκτύπωση
PDF

Ποσοστά αιρετών στις 13 Περιφέρειες

on .

Από τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν στατιστικά στοιχεία και γραφήματα για τα ποσοστά εκπροσώπησης αιρετών γυναικών στα Περιφερειακά Συμβούλια. Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνονται τα ποσοστά αυτά στις 13 Περιφέρειες.

CH PERIF1

Εκτύπωση
PDF

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα Σεμινάρια

on .

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Συνέδριο και στα Σεμινάρια επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των αιρετών γυναικών στην πρωτοβάθμια και περιφερειακή αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», στους άξονες 07, 08 και 09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».


Δηλώστε συμμετοχή online (οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο από τους Δήμους).

Λογισμικό συλλογής δεδομένων: icon EA Data Collector [εγκαθίσταται άπαξ]
Φόρμα αποστολής :icon Εκδήλωσή ενδιαφέροντος συμμετοχής στα Σεμινάρια

 

Εκτύπωση
PDF

Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013

on .

Στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Διοικητική Μεταρρύθμιση» αποτελεί το κεντρικό χρηματοδοτικό πλαίσιο των πολιτικών Ισότητας.