Νέα

Εκτύπωση
PDF

Δελτίο Τύπου Εκπαιδευτικής Ημερίδας Γ.Γ.Ι.Φ., Ναύπλιο 18-04-2013

on .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 19 Απριλίου 2013

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.: «ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Tην Πέμπτη 18 Απρίλη 2013, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η τρίτη κατά σειρά Ημερίδα που διοργάνωσαν, αυτή την φορά, στο Ναύπλιο από κοινού η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η ΚΕΔΕ, η ΕΝΠΕ και η ΠΕΤΑ Α.Ε. για τις Αιρετές των Δήμων και των Περιφερειών της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων. Οι ημερίδες αυτές είναι το επιστέγασμα των 13 σεμιναρίων συμβουλευτικής και επιμόρφωσης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013.

Εκτύπωση
PDF

Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Ημερίδας Γ.Γ.Ι.Φ., Ναύπλιο 18-04-2013

on .


 
Πρόγραμμα Ημερίδας Γ.Γ.Ι.Φ. Ναύπλιο, 18-04-2013
 

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»

 

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Ζέττα Μ. Μακρή, σας καλεί να παρευρεθείτε και να στηρίξετε με την παρουσία σας την εκπαιδευτική ημερίδα που υλοποιεί η Γ.Γ.Ι.Φ., στο Ναύπλιο την 18η Απριλίου 2013.

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι τελικός δικαιούχος της Πράξης, που έχει ως στόχο τη διάχυση και εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στο σύνολο της χώρας καθώς επίσης και την καλλιέργεια των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη πολιτικών ισότητας. 
 
Εκτύπωση
PDF

Πρόσκληση Παρακολούθησης Εκπαιδευτικής Ημερίδας, Ναύπλιο 18-04-2013

on .

ggis

 

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Ζέττα Μ. Μακρή, σας καλεί να παρευρεθείτε και να στηρίξετε με την παρουσία σας την εκπαιδευτική ημερίδα που υλοποιεί η Γ.Γ.Ι.Φ., στο Ναύπλιο, στις 18 Απριλίου 2013 (Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, Νέα Τίρυνθα, Ναύπλιο).

 
Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. είναι τελικός δικαιούχος της Πράξης, που έχει ως στόχο τη διάχυση και εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στο σύνολο της χώρας καθώς επίσης και την καλλιέργεια των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη πολιτικών ισότητας. 
 
 
 
 
 
 

 

Εκτύπωση
PDF

Δελτίο Τύπου Εκπαιδευτικής Ημερίδας Γ.Γ.Ι.Φ., Βέροια 29-03-2013

on .

ggis

 

 

 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, η εκπαιδευτική ημερίδα που υλοποίησε η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, την Κ.Ε.Δ.Ε. και την ΕΝ.Π.Ε., που πραγματοποιήθηκε στη Βέροια την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013.

Η εν λόγω ημερίδα αποτέλεσε την δεύτερη από τις συνολικά τέσσερις (4) που θα πραγματοποιηθούν στις περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης Πράξης: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013». 

icon Δελτίο Τύπου Εκπαιδευτικής Ημερίδας Γ.Γ.Ι.Φ., Βέροια 29-03-2013