Εκτύπωση
PDF

Gender Training in The European Union

on .

Μνεία από το EIGE ( European Institute of Gender Training), στο έργο της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ως ευρωπαϊκή καλή πρακτική εκπαίδευσης σε θέματα φύλου στο πλαίσιο της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 -2013» με τίτλο: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

Link : http://www.eige.europa.eu/content/document/encouraging-and-supporting-the-participation-of-women-in-positions-of-political-res

icon GP. Women in politics. Greece