Εκτύπωση
PDF

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα Σεμινάρια

on .

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Συνέδριο και στα Σεμινάρια επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης των αιρετών γυναικών στην πρωτοβάθμια και περιφερειακή αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», στους άξονες 07, 08 και 09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».


Δηλώστε συμμετοχή online (οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο από τους Δήμους).

Λογισμικό συλλογής δεδομένων: icon EA Data Collector [εγκαθίσταται άπαξ]
Φόρμα αποστολής :icon Εκδήλωσή ενδιαφέροντος συμμετοχής στα Σεμινάρια