Εκτύπωση
PDF

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

on .

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολής πρότασης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

 

icon Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ( 2013-02-08 17:15:12)

icon Αίτηση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Π.Ε. Μηχανικού