Εκτύπωση
PDF

Ποσοστά αιρετών στις 13 Περιφέρειες

on .

Από τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν στατιστικά στοιχεία και γραφήματα για τα ποσοστά εκπροσώπησης αιρετών γυναικών στα Περιφερειακά Συμβούλια. Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνονται τα ποσοστά αυτά στις 13 Περιφέρειες.

CH PERIF1