Εκτύπωση
PDF

Εργαστήριο ενδυνάμωσης γυναικών στη Ρόδο

on .

Στο πλαίσιο της Πράξης "Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων" (ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση, Άξονας 3"), η οποία εντάσσεται στα Έργα που στοχεύουν στην προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η Δομή Ισότητας των Φύλων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΠΟΕΕΥΤΕ οργανώνει εργαστήριο με θέμα: "Από την προσωπική εμπειρία στη συλλογική δράση: η θέση της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία (εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση, λήψη απόφασης). Το εργαστήριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 22 Μαρτίου και ώρα 12.00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου (Στεφ. Καζούλη 30)