Εκτύπωση
PDF

Επικοινωνία

Γ.Γ.Ι.Φ.

Δ/νση
Koραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ.
213 201 8011
web

Γραφείο Ισότητας ΕΝ.Π.Ε.

Δ/νση

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15, 115 26, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.

213-2144767 / 213-2144727

web
 

Γραφείο Ισότητας K.E.Δ.Ε.

Δ/νση

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 65 & ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8, 106 78, ΑΘΗΝΑ

Τηλ.

213-2147567

web
 

Π.Ε.Τ.Α.

Δ/νση

3ης Σεπτεμβρίου & Ηπείρου 11, Αθήνα 104 33

Τηλ.

213 215 56 00, 210-8252608

web