Εκτύπωση
PDF

Σκοπός της Πράξης

on .

Στόχος της Πράξης είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των αιρετών και των υποψηφίων αιρετών γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων με την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των γυναικών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, την προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη ώστε να ενισχυθεί και να διευρυνθεί και η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο.