Εκτύπωση
PDF

Συνάντηση με αντιπροσωπεία της FEMM Committee

on .

Το πλαίσιο δράσεων στον τομέα της Ισότητας των Φύλων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος-Ιούνιος 2014) ήταν το αντικείμενο συνάντησης της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (FEMM Committee), στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Την Αντιπροσωπεία υποδέχτηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος και η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κ. Βάσω Κόλλια. 

 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης εργασίας της Αντιπροσωπείας στην Αθήνα, 29-31 Οκτωβρίου 2013, ενόψει της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2014. Την Αντιπροσωπεία αποτελούσαν