Εκτύπωση
PDF

Καλές Πρακτικές

on .

«Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται καλές πρακτικές που έχουν συντελεστεί από τους φορείς αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες αφορούν την ισότητα των φύλων και την προώθησή της σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής και δράσης».

 

Ελλάδα

Εξωτερικό