Εκτύπωση

Πορεία του Προγράμματος

Ολοκλήρωση του έργου σχετικά με την "Διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης πριν τη διεξαγωγή των εκλογών της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης 2010"

Πρόγραμμα Ημερίδας με τίτλο «Αψηφήστε τα Στερεότυπα. Σε αυτές τις εκλογές Ψηφίστε και Γυναίκες»

Τηλεοπτικό Σποτ (1)

Τηλεοπτικό Σποτ (2)

Αφίσα στα Ελληνικά

Αφίσα στα Αλβανικά

Μονόφυλλο στα Ελληνικά

Μονόφυλλο στα Αλβανικά

Κονκάρδα

Φωτογραφίες από την Ημερίδα