Εκτύπωση

Εμπλουτισμός του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

on .

Ολοκληρώθηκε το έργο διεύρυνσης και εμπλουτισμού του Ιστορικού Αρχείου της Βιβλιοθήκης τής Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο του οποίου με συγχρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. 980 γυναικεία αρχεία -διάσπαρτα στην ελληνική επικράτεια- χαρτογραφήθηκαν, ψηφιοποιήθηκαν και οργανώθηκαν σε μία πλήρως ενημερωμένη βάση δεδομένων, προσβάσιμη στις/στους ενδιαφερόμενες/ους μέσω επιτόπιας επίσκεψης αλλά και on-line αναζήτησης (δημόσιος ηλεκτρονικός κατάλογος WebOpac). 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου.