Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου του Γραφείου Ισότητας Κ.Ε.Δ.Ε. 30-1-2014

on .

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα στελέχη του Γραφείου Ισότητας της ΚΕΔΕ πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 στις 11:00 π.μ συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο Ωρωπού κο Οικονομάκο Ιωάννη και την υπεύθυνη για θέματα Ισότητας Δημοτική Σύμβουλο κα Βαρνάβα -Καραγιάννη Ελένη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρωπού και το θέμα της ήταν η ενημέρωση των παρευρισκομένων για τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι δράσεις που μπορεί αυτή να αναπτύξει.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα στελέχη του Γραφείου Ισότητας επισήμαναν πως οι Δήμοι που έχουν υπογράψει την ''Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες'', όπως προβλέπεται και από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (αρθ. 97), καλούνται να συγκροτήσουν Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και να εκπονήσουν το δικό τους τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στο Δήμο. Απώτερος στόχος των πολιτικών αυτών είναι η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και η ανάπτυξη πολιτικών που θα δίνουν ίσες ευκαιρίες στους πολίτες σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη διαβεβαίωση των στελεχών του Γραφείου πως θα είναι δίπλα στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για οτιδήποτε χρειαστούν, αλλά και ότι θα συμμετάσχουν στη πρώτη τους συνεδρίαση.

wropos