Εκτύπωση

Έχει σημασία αν στο νομοθετικό σώμα το 50% ή το 0% είναι γυναίκες;

on .

Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Η εμπειρία δείχνει ότι, έως ότου οι γυναίκες αποκτήσουν αριθμητικά ίση συμμετοχή στο νομοθετικό σώμα, η πρόοδος της πολιτικής και της δημόσιας ζωής, καθώς και η κατάθεση και ψήφιση νόμων σημαντικών για το φύλο που αποτελεί την πλειονότητα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εξαιρετικά εύθραυστες και αναστρέψιμες. Αν οι γυναίκες δεν είναι παρούσες σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων στην πολιτική, σημαίνει κυρίως ότι οι άνδρες είναι αυτοί, οι οποίοι θα θέτουν τις προτεραιότητες για τη διανομή των πόρων, την κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση, το εμπόριο, τη γεωργία, τις διεθνείς σχέσεις, τις υπηρεσίες υγείας, τη διεθνή πολιτική κτλ
Στις περισσότερες χώρες, όλες οι κυβερνήσεις του παρελθόντος έτειναν να αγνοούν, ακόμα και να περιφρονούν τα «θέλω» και τις ανάγκες των γυναικών. Ένας μακρύς κατάλογος νέων πολιτικών πρέπει να εφαρμοστεί. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα: Συχνά οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο για εργασία ίσης αξίας. Σε πολλές χώρες η ενδο-οικογενειακή βία κατά των γυναικών και η σεξουαλική παρενόχληση θεωρούνται «φυσιολογικές». Εκατομμύρια γυναίκες είναι χαμηλόμισθες και εργασιακά κατώτερες. Η έλλειψη καλών ποιοτικά και οικονομικών παιδικών σταθμών αποτελεί βασικό εμπόδιο για αυτές που έχουν ανάγκη να εργαστούν. Κατά τη μετάβασή τους από τον Κομμουνισμό στην Οικονομία της αγοράς, κάποιες κυβερνήσεις χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έκλεισαν τους επιχορηγούμενους από το κράτος παιδικούς σταθμούς. Η φτώχεια βρίσκεται πίσω από την παράνομη εμπορία και διακίνηση γυναικών για σεξουαλική/οικονομική εκμετάλλευση, η οποία έχει εξελιχθεί σε μια πολύ προσοδοφόρα δραστηριότητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα τρία τέταρτα (3/4) των συνταξιούχων που ζουν στα όρια της φτώχειας είναι γυναίκες. Στην Ιταλία, οι γυναίκες έχουν δύσκολη πρόσβαση στην απόκτηση κεφαλαίων στο όνομά τους και δίνεται μεγάλη έμφαση στο στερεότυπα, για παράδειγμα στο ρόλο των γυναικών μέσα στην οικογένεια.