Εκτύπωση

Μπορεί να μετέχουν δύο συγγενείς έως β΄ βαθμού στο ίδιο συλλογικό όργανο του Δήμου, πχ. Δημοτικό Συμβούλιο;

on .

Η νομοθεσία δεν απαγορεύει την εκλογή δύο συγγενών έως δευτέρου βαθμού στο δημοτικό συμβούλιο ούτε και στην οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής.