Εκτύπωση

Τι ισχύει σχετικά με την κατοικία του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων;

on .

Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος είναι υποχρεωμένοι να κατοικούν στο δήμο με εξαίρεση τους δημάρχους και αντιδημάρχους των δήμων των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.