Εκτύπωση

1η Συνάντηση Κορυδαλλού - Δραπετσώνας

on .

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Γραφείο Ισότητας της ΚΕΔΕ, σε μια προσπάθεια δικτύωσης με τους φορείς και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορυδαλλού. Θέματα της συνάντησης  ήταν: η ενημέρωση των υπηρεσιακών στελεχών της Διεύθυνσης για θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό και στην ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις τοπικές πολιτικές β) η ενημέρωση για το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και γ) η δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας τόσο με το Γραφείο Ισότητας της ΚΕΔΕ όσο και με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Διευθύντρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας και η Κοινωνικής Λειτουργός του ΚΑΠΗ του Δήμου Κορυδαλλού, ενώ το Δήμο  Κερατσινίου – Δραπετσώνας εκπροσώπησε η Ψυχολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Θυμάτων Βίας και η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου. Η συζήτηση ξεκίνησε με την παρουσίαση των συμμετεχουσών και τη μεταξύ τους γνωριμία, ενώ μετά τις απαραίτητες συστάσεις, οι συμμετέχουσες παρουσίασαν τις δράσεις που υλοποιούν οι δήμοι τους αναφορικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων και εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Δράσης. Παράλληλα, ζητήθηκε από τις συμβούλους να προχωρήσουν σε λεπτομερή παρουσίαση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των δράσεων της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, ενώ μετά τη σχετική ενημέρωση,  ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος, όπου εκφράστηκαν αρκετά ερωτήματα και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση πως  αυτή ήταν μια πρώτη συνάντηση δικτύωσης και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των υπηρεσιακών στελεχών των δύο όμορων δήμων, ενώ τις προσεχείς εβδομάδες θα ακολουθήσει μια επόμενη συνάντηση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας.