Εκτύπωση

Δελτίο Τύπου του Γραφείου Ισότητας ΕΝ.Π.Ε 28-11-2014

on .

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 τα στελέχη του Γραφείου Δικτύωσης-Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.) πραγματοποίησαν συνάντηση εργασίας με ττην περιφερειακή σύμβουλο Νοτίου Αιγαίου κυρία Άννα Μαυρουδή.Στο πλαίσιο της εν λόγω συνάντησης τέθηκαν πολλά και σημαντικά θέματα που αφορούντην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η κυρία Μαυρουδή, ευαισθητοποιημένη σε θέματα ισότητας των φύλων, παρουσίασε συνοπτικά την κατάσταση που επικρατεί στην Περιφέρειά της αναφορικά μετο μορφωτικό επίπεδο και τις επαγγελματικές ενασχολήσεις των γυναικών, τις επιλογές και τις δυνατότητες που τους δίνονται, καθιστώντας σαφή και απαραίτητη τη συνεργασία με το ΓραφείοΙσότητας της ΕΝ.Π.Ε. και τη συμβολή του στις προσπάθειές της για ενθάρρυνση και υποστήριξητων γυναικών αυτών, έτσι ώστε να ενημερωθούν για θέματα εργασιακά και ασφαλιστικά, να δραστηριοποιηθούν και να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται.Ύστερα από έναν εποικοδομητικό διάλογο και ενημέρωση και της ίδιας της περιφερειακής συμβούλου σχετικά με το εύρος δραστηριοτήτων του Γραφείου, κατατέθηκε ένας επαρκής αριθμός προτάσεων, άλλες από τις οποίες δύνανται να υλοποιηθούν άμεσα και άλλες στο εγγύς μέλλον. Τέλος, και οι δύο πλευρές κατέληξαν στη διατήρηση αυτής της συνεργασίας που ξεκίνησε με την προσωπική συνάντηση, ούτως ώστε να υπάρξει συνεχής δικτύωση και με άλλους φορείς, ανταλλαγή πληροφοριών και κατ’ επέκταση αποτελεσματικότητα στην υλοποίησητων πρωτοβουλιών που λήφθηκαν.