Εκτύπωση
PDF

Τι είναι η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας; Ποιοι συμμετέχουν; Τι αρμοδιότητες έχει;

on .

Σύμφωνα με Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 70, στις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας συμμετέχουν αιρετοί και αιρετές, υπηρεσιακά στελέχη καθώς και εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές, εκπρόσωποι ΜΚΟ και γυναικείων οργανώσεων της περιοχής. Ενδεικτικές Αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας :

Η εισήγηση προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς και η προώθηση του γενικότερου στόχου για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σ' όλους τους τομείς.
Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων κλπ.
Ο εντοπισμός και η προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου.
Η επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας, με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς.

Εκτύπωση
PDF

Τι δράσεις υλοποιεί η ΓΓΙΦ για τους ΟΤΑ

on .

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013» περιλαμβάνονται αναλυτικά οι δράσεις που θα υλοποιήσει η ΓΓΙΦ στους Δήμους:

 1. Ένταξη της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming) στις πολιτικές των Δήμων
 • Ενίσχυση και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την ένταξη της Ισότητας των Φύλων (action plan) σε τοπικό επίπεδο (Δήμους) με βάση το πρότυπο Σύστημα Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις πολιτικές των μεγάλων Δήμων, το οποίο εκπονείται από την ΓΓΙΦ.
 • Εκπόνηση Οδηγών για την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές των Δήμων με έμφαση στις γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ρομά, μετανάστριες, πρόσφυγες, γυναίκες με αναπηρία κ.λπ.).

 

 1. Επιμορφωτικά προγράμματα σε στελέχη της Αυτοδιοίκησης
 • Επιμόρφωση στελεχών των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων των Δήμων σχετικά με: α) την ισότητα των φύλων και β) την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές. Η δράση αυτή θα διευκολύνει το σχεδιασμό, το συντονισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κοινωνικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε γυναίκες (σε συνεργασία με ΕΚΔΔΑ).

 

 1. Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας
 • Δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών στις πρωτεύουσες των Περιφερειών και σε επιλεγμένους με πληθυσμιακά κριτήρια Δήμους. Στα Κέντρα θα παρέχεται νομική συμβουλευτική, νομική βοήθεια σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους, ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και πληροφόρηση για θέματα υγείας.
 • Δημιουργία Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων βίας από τους Δήμους των πρωτευουσών των Περιφερειών καθώς επίσης και δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων στους δεύτερους πληθυσμιακά Δήμους ανά Περιφέρεια.
 • Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (φυλλάδια, ραδιοτηλεοπτικό σποτ κ.ά.)

 

 1. Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση
 • Σύσταση και στελέχωση Γραφείων Ισότητας των Φύλων στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ με στόχο την αξιοποίηση και ανταλλαγή εμπειριών, την ενδυνάμωση των γυναικών και την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.
 • Διοργάνωση Διήμερου Συνεδρίου: «Η πόλη της Ισότητας» με στόχο την υπογραφή συμφωνίας για την εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» από τους/τις νεοεκλεγέντες/-εισες Δημάρχους και Περιφερειάρχες και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών εφαρμογής της (σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ).
 • Δημιουργία Μητρώου εκλεγμένων γυναικών και υποψηφίων γυναικών στις Δημοτικές εκλογές ανά κόμμα και εκλογική αναμέτρηση.
 • Επιμόρφωση και ενδυνάμωση αιρετών γυναικών και υποψηφίων στις Δημοτικές εκλογές –μέσα από βιωματικά σεμινάρια, για την προσωπική τους ανάπτυξη και ενδυνάμωση σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.ά. Η επιμόρφωση θα περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λπ.

 

Εκτύπωση
PDF

Είναι σίγουρο ότι οι γυναίκες που θα εκλεγούν βάσει ποσόστωσης δε θα είναι απλώς οι μαριονέτες του κόμματος;

on .

Είναι αλήθεια, ότι σε κάποιες χώρες οι πρώτες γυναίκες – μέλη των κοινοβουλίων ή των τοπικών συμβουλίων που εκλέχθηκαν βάσει ποσόστωσης χρησιμοποιούνταν «ως βιτρίνα» από τους άνδρες με εξουσία για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Το πρόβλημα μπορεί να ξεπεραστεί με την εκπαίδευση των γυναικών υποψηφίων και των νεοεκλεγέντων γυναικών στα τοπικά συμβούλια και στο Κοινοβούλιο, ώστε να αποκτήσουν αφενός δεξιότητες και να γνωρίσουν σε βάθος τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως δημοκρατικά εκλεγμένες εκπρόσωποι.   

Εκτύπωση
PDF

Μήπως οι ποσοστώσεις υποβιβάζουν τις γυναίκες; Οι γυναίκες δε χρειάζονται τις ποσοστώσεις γιατί μπορούν να φτάσουν εκεί που θέλουν με την αξία τους!

on .

Αυτό το επιχείρημα ακούγεται από πολλές γυναίκες και άνδρες, αλλά αν ίσχυε, γιατί δεν υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στα νομοθετικά σώματα σε όλο τον κόσμο; Υπάρχει κάποιος/-α που να αρνείται την ύπαρξη χιλιάδων ικανών και δραστήριων γυναικών σε κάθε χώρα; Η αξία δε φαίνεται να είναι από μόνη της ικανή για τις γυναίκες. Οι ποσοστώσεις είναι απαραίτητες, όχι επειδή οι γυναίκες δεν μπορούν να πετύχουν στην πολιτική με την αξία τους, αλλά διότι σπάνια τους δίνεται η ευκαιρία να προσπαθήσουν. Το σύστημα μπορεί να μην επιλέγει υποψηφίους/-ες με αξιοκρατικά κριτήρια. Υπάρχουν πολλές ικανές γυναίκες σε όλα τις δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες δεν εκλέγονται σε εκλόγιμες έδρες ή θέσεις στις εκλογικές λίστες. Δεν είναι σπάνιο για μια γυναίκα υποψήφια να ακούσει: «ήσουν η καλύτερη για την υποψηφιότητα αλλά αισθανθήκαμε ότι έπρεπε να επιλέξουμε έναν άνδρα».

Αν πραγματικά οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία να πετύχουν με την αξία τους, οι Δράσεις για την Ισότητα δε θα ήταν απαραίτητες. Η Δράση για την Ισότητα έχει σχεδιαστεί για να δημιουργηθεί ιδίου επιπέδου πεδίο δράσης, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να ανταγωνιστούν ισότιμα στο στάδιο επιλογής υποψηφίων. Οι γυναίκες αποτελούν το 50% του πληθυσμού των περισσοτέρων χωρών. Παρόλα αυτά, με τα υπάρχοντα πολιτικά συστήματα, με τα οποία η ανακήρυξη υποψηφίων ελέγχεται από τα πολιτικά κόμματα, τα οποία είναι ως επί το πλείστον ανδροκρατούμενα, είναι απίθανο ικανοποιητικός αριθμός γυναικών να λάβει το χρίσμα. Αν τα συγκεκαλυμμένα εμπόδια του συστήματος δεν αρθούν, οι γυναίκες ποτέ δε θα μπορέσουν πραγματικά να έχουν ίσες ευκαιρίες. Η Δράση για την Ισότητα είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί το μεγάλο άλμα.