Εκτύπωση
PDF

Τι εννοούμε λέγοντας Ισότιμη συμμετοχή των Δύο Φύλων ή Δράση για την Ισότητα;

on .

Τα πιο πετυχημένα συστήματα είναι αυτά της «Ισότιμης συμμετοχής των δύο φύλων» (πολλές φορές ονομάζονται και Δράση για την Ισότητα) στα οποία οι κανόνες είναι ίδιοι τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Για παράδειγμα, ένα σύστημα δηλώνει ότι το 40% τουλάχιστον των υποψηφίων πρέπει να είναι άνδρες και το 40% τουλάχιστον των υποψηφίων πρέπει να είναι γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι κανένα φύλο δεν μπορεί να εκπροσωπείται με περισσότερο από 60%. Με αυτό το σύστημα αποφεύγεται η «παγίδα», δηλαδή, γυναίκες οι οποίες εκλέγονται με αυτή την ποσόστωση να αντιμετωπίζονται και να θεωρούνται εκπρόσωποι δευτέρας κατηγορίας. Η ισότιμη συμμετοχή των δυο φύλων διασφαλίζει τη δημοκρατική αξιοπιστία, διότι από τη στιγμή που έχουν επιλεγεί ως υποψήφιοι/-ες από το πολιτικό τους κόμμα, είτε άνδρας είτε γυναίκα, παραδίδονται στην κρίση των ψηφοφόρων

Εκτύπωση
PDF

Επιτροπή Ισότητας

on .

"Σχετικά με την Επιτροπή Ισότητας θα ήθελα να μάθω τα εξής: Εάν έχει συγκροτηθεί σε ένα Δήμο, μπορεί να γίνει εκ νέου κάλεσμα για να ενταχθούν και άλλοι ενδιαφερόμενοι; Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω περισσότερο ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της Επιτροπής και ποια η σχέση που έχει με το γραφείο Ισότητας αναφορικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων."

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως  σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ένας Δήμος έχει τη δυνατότητα –όπως συμβαίνει με όλες τις Επιτροπές που συστήνει-  να διευρύνει ή να διαγράφει τα μέλη του, αιτιολογώντας πάντα το λόγο για τον οποίο προβαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που ένας μέλος της Επιτροπής έχει κληθεί 3 συνεχόμενες φορές και δεν έχει ανταποκριθεί στην πρόσκληση , μπορεί – αφού πρώτα ενημερωθεί γραπτώς- να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο μέλος που θα προκύψει μέσα από τη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Σε κάθε περίπτωση για τον αντικατάσταση ή/και αύξηση των μελών της ΔΕΠΙΣ χρειάζεται απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ως προς το δεύτερο ερώτημα που υποβάλλατε αναφορικά με το ρόλο της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, πέρα από τον συμβουλευτικό – εξειδικευμένο χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε σε ένα διευρυμένο πεδίο λειτουργίας να επικεντρωθεί :

  • στη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας -ευαισθητοποίησης,
  • στην υποβολή προτάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου,
  • στην συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία  για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο,
  • την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία και την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων

Τέλος, τα Γραφεία Ισότητας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ αν και στοχεύουν πρωτίστως στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης, στη δικτύωση αλλά και στην εν γένει ενδυνάμωση των αιρετών και των υποψηφίων αιρετών  του α’ και β’ βαθμού αυτοδιοίκησης, μπορούν ωστόσο να λάβουν συμβουλευτικό ρόλο σε μια επιτροπή ισότητας, σεβόμενα πάντα το ρόλο και τις αρχές αυτής.

Εκτύπωση
PDF

Επιμορφωτικές Δράσεις για υποψήφιες αιρετές

on .

"Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν προβλέπεται ή εάν έχει σχεδιαστεί ενόψει και των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών κάποια επιπλέον επιμόρφωση ή κατάρτιση για τις υποψήφιες αιρετές (α’ και β’ βαθμού) ιδιαίτερα σε θέματα επικοινωνίας".

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά την ολοκλήρωση των 13 Σεμιναρίων Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης και των 4 εκπαιδευτικών ημερίδων, οι οποίες υλοποιήθηκαν από την ΠΕΤΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Συμμετοχής των Γυναικών σε θέσεις Πολιτικής Ευθύνης και εκπροσώπησης σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο», δεν έχει σχεδιαστεί κάποια επιπλέον επιμόρφωση για τις αιρετές και τις υποψήφιες αιρετές. Με αφορμή ωστόσο τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι γεγονός πως έχει τεθεί εκ νέου στην ατζέντα των προτεραιοτήτων η συνεχής ενημέρωση και  δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα ισότητας φύλου φορέων. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που κάποια αιρετή ή υποψήφια αιρετή επιθυμεί να λάβει εκπαιδευτικό υλικό από τις ημερίδες, ή  κάποια περαιτέρω ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα μπορούσε να απευθυνθεί στα Γραφεία Ισότητας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ για περισσότερες πληροφορίες ή να υποβάλει σχετικό αίτημα στο help-desk της ιστοσελίδας www.airetes.gr.

Εκτύπωση
PDF

Αίτημα ενημέρωσης για ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο Δήμου

on .

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημιουργήθηκε Banner στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ωρωπού με θέμα την Ισότητα των Φύλων. Σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε για τα θέματα Ισότητας των Φύλων ώστε να γίνεται ανάρτησή τους με σκοπό τη διάχυση των πληροφοριών στους δημότες μας".

Τα Γραφεία Ισότητας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να σας ενημερώνουν για οποιαδήποτε επιμορφωτική δράση ή ημερίδα υλοποιούν σχετική με θέματα φύλου. Επίσης, θα ήταν ίσως χρήσιμο στη σελίδα του Δήμου σας να έχετε ένα απευθείας λινκ με την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), των Αιρετών στην Αυτοδιοίκηση αλλά και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), καθώς μπορεί κανείς κατά την πλοήγηση στις παραπάνω διευθύνσεις να αντλήσει αρκετές πληροφορίες για θέματα φύλου, εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, κ.ο.κ.

Εκτύπωση
PDF

Προτάσεις για τη σύσταση και λειτουργία του Τμήματος Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Λαμιέων

on .

Οι προτάσεις μας για τη σύσταση και λειτουργία του Τμήματος Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Λαμιέων θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:
• Καταγραφή των αναγκών της περιοχής και προσδιορισμός της ομάδας στόχου
• Καταγραφή των γυναικείων συλλόγων, των ΜΚΟ και γενικότερα των κοινωνικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών, αλλά και τη συνεργασία
• Ενημέρωση των πολιτών για τη λειτουργία του γραφείου με αφίσες και άρθρα στον τοπικό τύπο και το ραδιόφωνο (μια ιδέα αποτελεί η ανοιχτή πόρτα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, όπου οι πολίτες θα απευθύνουν το αίτημα τους και θα ενημερώνονται για τις δράσεις του τμήματος)
• Επαφή με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για παραλαβή επιμορφωτικού υλικού και δικτύωση (επαφή και με το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γ.Γ.Ι.Φ στη Λαμία για πιθανή συνεργασία).
• Επαφή με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας για παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού. Το ΚΕΘΙ αλλά και η ΓΓΙΦ μπορούν να αναλάβουν και την επιμόρφωση των στελεχών του Τμήματος.
• Επαφή με αντίστοιχα τμήματα άλλων δήμων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλή πρακτική για εσάς (π.χ Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτικής του Δήμου Βέροιας, Γραφείο Εργασιακής Μέριμνας Δήμου Ελευσίνας, κ.α)