Εκτύπωση
PDF

Προτάσεις για τη σύσταση και λειτουργία του Τμήματος Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Λαμιέων

on .

Οι προτάσεις μας για τη σύσταση και λειτουργία του Τμήματος Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Λαμιέων θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:
• Καταγραφή των αναγκών της περιοχής και προσδιορισμός της ομάδας στόχου
• Καταγραφή των γυναικείων συλλόγων, των ΜΚΟ και γενικότερα των κοινωνικών φορέων της περιοχής με στόχο τη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών, αλλά και τη συνεργασία
• Ενημέρωση των πολιτών για τη λειτουργία του γραφείου με αφίσες και άρθρα στον τοπικό τύπο και το ραδιόφωνο (μια ιδέα αποτελεί η ανοιχτή πόρτα σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, όπου οι πολίτες θα απευθύνουν το αίτημα τους και θα ενημερώνονται για τις δράσεις του τμήματος)
• Επαφή με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για παραλαβή επιμορφωτικού υλικού και δικτύωση (επαφή και με το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γ.Γ.Ι.Φ στη Λαμία για πιθανή συνεργασία).
• Επαφή με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας για παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού. Το ΚΕΘΙ αλλά και η ΓΓΙΦ μπορούν να αναλάβουν και την επιμόρφωση των στελεχών του Τμήματος.
• Επαφή με αντίστοιχα τμήματα άλλων δήμων, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλή πρακτική για εσάς (π.χ Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτικής του Δήμου Βέροιας, Γραφείο Εργασιακής Μέριμνας Δήμου Ελευσίνας, κ.α)