Εκτύπωση
PDF

Ποιες είναι οι δράσεις που έχει υλοποιήσει η ΠΕΤΑ Α.Ε και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων;

on .

Η ΠΕΤΑ ΑΕ έχει αναλάβει ως τελικός δικαιούχος, την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» η οποία εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 07, 08 και 09 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013» του ΕΣΠΑ. Η υλοποίηση γίνεται σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την Ένωση Περιφερειών (ΕΝΠΕ).

Η Πράξη έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών και πιο συγκεκριμένα την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των αιρετών και υποψηφίων αιρετών γυναικών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, καθώς και την προσωπική τους ενδυνάμωση και υποστήριξη. Στο πλαίσιο λοιπόν της Πράξης έχουν υλοποιηθεί τα ακόλουθα:

Οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι οι ακόλουθες:

• Διοργάνωση συνεδρίου «Η Πόλη της Ισότητας» στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2011 με τη συμμετοχή των Δημάρχων για την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες». Η ημερίδα (8/11/2011) που ακολούθησε την Τελετή Υπογραφής της Χάρτας αναμεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου (live streaming) από την ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας, μέχρι σήμερα έχουν υπογράψει τη Χάρτα 151 δήμοι και η διαδικασία παραμένει ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο/η δήμαρχο.
• Το Δεκέμβριο του 2011 έγινε η Τελετή για την Υπογραφή της Χάρτας από τους 13 Περιφερειάρχες στα γραφεία της ΕΝ.ΠΕ., οι οποίοι την υπέγραψαν στο σύνολό τους.
• Διοργάνωση ημερίδας στις 2 Μαρτίου 2012 με τη συμμετοχή των αιρετών περιφερειακών συμβούλων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας των Φύλων. Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν τα διετή Σχέδια Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων στις πολιτικές των Περιφερειών της χώρας που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ από τη ΓΓΙΦ.
• Έκδοση της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».
• Εκπόνηση και έκδοση του Οδηγού Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.
• Διενέργεια δεκατριών (13) σεμιναρίων κατάρτισης/επιμόρφωσης (1.000 αιρετών γυναικών) των Περιφερειών: Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (15-16/12/2011), Βορείου Αιγαίου στην Αθήνα (15-16/3/2012), Δυτικής Ελλάδος στην Πάτρα (29-30/3/2012) Πελοποννήσου στην Τρίπολη (5-6/4/2012 και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Κομοτηνή(17-18/5/2012), Θεσσαλίας στη Λάρισα (31/5- 1/6/2012), Κρήτης στο Ηράκλειο (27-28/6/2012), Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία (20-21/9/2012), Ηπείρου στα Ιωάννινα (27-28/9/2012), Ιονίων Νήσων στην Αθήνα (25-26/10/2012), Νοτίου Αιγαίου στην Αθήνα (1-2/11/2012), Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (22-23/11/2012) και Αττικής στην Αθήνα (6-7/12/2012). Σε συνέχεια των παραπάνω σεμιναρίων και με κύριο στόχο πάντα την ενίσχυση και εμψύχωση των ίδιων των γυναικών, προκειμένου να διεκδικήσουν και να επιτύχουν με τη συμμετοχή τους την εκλογή τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, Εντός του 2013 υλοποιήθηκαν 4 ακόμη εκπαιδευτικές ημερίδες (Βόλος 1-3-2013, Βέροια 29-3-2013, Ναύπλιο 18-4-2013 και Πειραιάς 26-6-2013).
• Δημιουργία portal -www.airetes.gr- με ανάρτηση υλικού, newsletter, καθώς και λειτουργία Helpdesk για την υποστήριξη των αιρετών και υποψηφίων αιρετών γυναικών
Το portal σε συνδυασμό με τη Βάση δεδομένων– το Μητρώο δηλαδή αιρετών και υποψηφίων αιρετών γυναικών και τη λειτουργία του helpdesk, αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο δικτύωσης και ενημέρωσης, το οποίο στοχεύει στη διαρκή ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών σε θέματα που άπτονται της ισότητας των φύλων.
• Σύσταση, στελέχωση και λειτουργία δύο (2) Γραφείων Δικτύωσης - Προώθησης της Ισότητας των Φύλων στην ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ
Τα γραφεία έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους από τις αρχές Απριλίου 2013 στο κτίριο της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ αντίστοιχα, με τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των Γραφείων να στοχεύει:

Α. Στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί, κυρίως μέσω αυτών, η προώθηση των θεμάτων ισότητας των φύλων
Β. Στην προώθηση της δικτύωσης των γυναικών μελών των φορέων, εκλεγμένων στα εκάστοτε όργανα τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των γυναικών και η περαιτέρω αξιοποίηση αυτών.
Γ. Στην ενδυνάμωση των γυναικών μελών των φορέων της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, ώστε να διεκδικήσουν με αξιώσεις την ανάληψη ρόλων στις διοικήσεις για την προώθηση, εκτός των άλλων, σχεδίων ισότητας στις τοπικές κοινωνίες.


Γραφείο Ισότητας Κ.Ε.Δ.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132147567, φαξ : 210-3899651
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
URL: www.airetes.gr
Πρόσωπα επικοινωνίας: Ανθή Βαλαβάνη, Βασιλική Γκοτσοπούλου
Γραφείο Ισότητας ΕΝ.Π.Ε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2144767, 213-2144727, φαξ: 213-2144727
e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
URL : www.airetes.gr
Πρόσωπα επικοινωνίας: Ελένη Νταλάκα