Εκτύπωση
PDF

Μήπως οι ποσοστώσεις δεν είναι δημοκρατικές;

on .

Δημοκρατία σημαίνει εκπροσώπηση ανθρώπων από ανθρώπους και δε μπορεί να υπάρξει πραγματική δημοκρατία, όταν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού – οι γυναίκες – έχει ελάχιστη έως ανύπαρκτη εκπροσώπηση εκεί όπου συζητούνται και ψηφίζονται οι νόμοι. Αν δεν αρθούν τα συγκεκαλυμμένα εμπόδια του συστήματος κατά των γυναικών, οι γυναίκες δε θα έχουν, στην πραγματικότητα, ίσες ευκαιρίες. Στις περισσότερες χώρες, οι γυναίκες αποτελούν σχεδόν το 50% του πληθυσμού. Παρόλα αυτά, με τα υπάρχοντα πολιτικά συστήματα, όπου οι υποψηφιότητες ελέγχονται από τα πολιτικά κόμματα και στα οποία κυριαρχούν οι άνδρες, είναι δύσκολο για τις γυναίκες να προταθούν ως υποψήφιες σε ικανοποιητικούς βαθμούς. Οι ποσοστώσεις μπορούν να αποτελέσουν το μοναδικό τρόπο για τον εκδημοκρατισμό των πολιτικών συστημάτων. Ποσοστώσεις για την ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων με ίσους κανόνες για τις γυναίκες και τους άνδρες και στις οποίες όλοι έχουν δικαίωμα εκλογής, αποτελούν δημοκρατικό τύπο συστήματος ποσοστώσεων.