Εκτύπωση
PDF

Τι ισχύει για τις συνεχείς απουσίες των συμβούλων της τοπικής κοινότητας;

on .

Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων έχουν τιςυποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων. Η παραβίαση τωνσχετικών διατάξεων επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.