Εκτύπωση
PDF

Τι δράσεις υλοποιεί η ΓΓΙΦ για τους ΟΤΑ

on .

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς.

Στο «Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013» περιλαμβάνονται αναλυτικά οι δράσεις που θα υλοποιήσει η ΓΓΙΦ στους Δήμους:

 1. Ένταξη της ισότητας των φύλων (gender mainstreaming) στις πολιτικές των Δήμων
 • Ενίσχυση και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την ένταξη της Ισότητας των Φύλων (action plan) σε τοπικό επίπεδο (Δήμους) με βάση το πρότυπο Σύστημα Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στις πολιτικές των μεγάλων Δήμων, το οποίο εκπονείται από την ΓΓΙΦ.
 • Εκπόνηση Οδηγών για την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές των Δήμων με έμφαση στις γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ρομά, μετανάστριες, πρόσφυγες, γυναίκες με αναπηρία κ.λπ.).

 

 1. Επιμορφωτικά προγράμματα σε στελέχη της Αυτοδιοίκησης
 • Επιμόρφωση στελεχών των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων των Δήμων σχετικά με: α) την ισότητα των φύλων και β) την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές. Η δράση αυτή θα διευκολύνει το σχεδιασμό, το συντονισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κοινωνικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε γυναίκες (σε συνεργασία με ΕΚΔΔΑ).

 

 1. Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας
 • Δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών στις πρωτεύουσες των Περιφερειών και σε επιλεγμένους με πληθυσμιακά κριτήρια Δήμους. Στα Κέντρα θα παρέχεται νομική συμβουλευτική, νομική βοήθεια σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους, ψυχοκοινωνική στήριξη, συμβουλευτική για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, καθώς επίσης και πληροφόρηση για θέματα υγείας.
 • Δημιουργία Ξενώνων φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων βίας από τους Δήμους των πρωτευουσών των Περιφερειών καθώς επίσης και δημιουργία Συμβουλευτικών Κέντρων στους δεύτερους πληθυσμιακά Δήμους ανά Περιφέρεια.
 • Ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (φυλλάδια, ραδιοτηλεοπτικό σποτ κ.ά.)

 

 1. Ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση
 • Σύσταση και στελέχωση Γραφείων Ισότητας των Φύλων στην ΚΕΔΕ και στην ΕΝΠΕ με στόχο την αξιοποίηση και ανταλλαγή εμπειριών, την ενδυνάμωση των γυναικών και την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε θέσεις πολιτικής ευθύνης.
 • Διοργάνωση Διήμερου Συνεδρίου: «Η πόλη της Ισότητας» με στόχο την υπογραφή συμφωνίας για την εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» από τους/τις νεοεκλεγέντες/-εισες Δημάρχους και Περιφερειάρχες και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών εφαρμογής της (σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας της ΚΕΔΕ).
 • Δημιουργία Μητρώου εκλεγμένων γυναικών και υποψηφίων γυναικών στις Δημοτικές εκλογές ανά κόμμα και εκλογική αναμέτρηση.
 • Επιμόρφωση και ενδυνάμωση αιρετών γυναικών και υποψηφίων στις Δημοτικές εκλογές –μέσα από βιωματικά σεμινάρια, για την προσωπική τους ανάπτυξη και ενδυνάμωση σε τομείς επικοινωνίας, παρουσίασης εαυτού, ηγεσίας κ.ά. Η επιμόρφωση θα περιλαμβάνει και θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτικών ισότητας των φύλων, σχετικής νομοθεσίας κ.λπ.