Εκτύπωση
PDF

Κέντρα Υγείας Γυναικών/Εφήβων σε δήμους (Ολλανδία)

on .

Στην Ολλανδία έχουν λειτουργήσει Κέντρα Υγείας Γυναικών/Εφήβων σε δήμους ανεξάρτητα από τα συνήθη Κέντρα Υγείας ή τα Νοσοκομεία -με ομάδα στόχο έφηβες (ή και εφήβους)- που παρέχουν υποστήριξη και καθοδήγηση σ’ ένα περιβάλλον όχι ιατροκεντρικό, αλλά σε συνεργασία με τις ανάλογες κατά περίπτωση ιατρικές υπηρεσίες.

 

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)