Εκτύπωση
PDF

Πρόγραμμα Υγείας Γυναικών Βιέννης (Βιέννη, Αυστρία) Το 1999

on .

Το Γραφείο του Επιτρόπου Υγείας Γυναικών του Δήμου Βιέννης ανέπτυξε ένα ΠρόγραμμαΥγείας Γυναικών για τη Βιέννη σε συνεργασία με τα σχετικά δημοτικά τμήματα, καθώς επίσης και με τηνΈνωση  Νοσοκομείων  Βιέννης.  Ένα  συμβουλευτικό  συμβούλιο  διορισμένο  από  το  Δήμαρχοπαρακολουθούσε και διασφάλιζε τη συστηματική εφαρμογή του Προγράμματος, το οποίο αποσκοπούσεστη βελτίωση της ποιότητας όλων των ιατρικών και  ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών για τις γυναίκες τηςΒιέννης. Η ετήσια Έκθεση Υγείας Γυναικών του Δήμου Βιέννης δείχνει  ξεκάθαρα ότι μαζικές διαφορέςυπάρχουν,  και  συγκεκριμένα  στο  δημόσιο  τομέα  υγείας,  σε  σχέση  με  την  κατανάλωση  ιατρικώνφαρμάκων, το επίπεδο γνώσης και τη συμπεριφορά πρόληψης μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Πηγή: Τμήμα Γυναικών του Δήμου Βιέννης

Ιστοσελίδα: www  . frauengesundheit  - wien  . at(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)