Εκτύπωση
PDF

Πρόγραμμα για γυναίκες (Κορέα)

on .

Το πρόγραμμα για τις γυναίκες επαγγελματίες των Τεχνολογιών και της Πληροφορικής της επαρχίας Kyonggi, που αναπτύχθηκε από το Kyonggi Women’s Development Center το 1998, παρέχει κατάρτιση και διά βίου εκπαίδευση στις γυναίκες, προσαρμοσμένη στα διαφορετικά στάδια της ζωής τους. Οι άνεργες, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και γυναίκες με αναπηρία που θέλουν να εργαστούν, εκπαιδεύονται στην «εκκόλαψη επιχειρήσεων» και στην «ανάπτυξη ικανοτήτων» (περιλαμβάνονται θέματα φύλου). Περίπου εξακόσιες έχουν ολοκληρώσει καταρτίσεις 10-12 μηνών ως εξειδικευμένα στελέχη, τα δύο τρίτα των οποίων έχουν ήδη βρει εργασία ή έχουν αρχίσει τη δική τους επιχείρηση. Το πρόγραμμα προσέφερε πολυάριθμες διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των γυναικών και την εξυπηρέτηση του καθημερινού τους χρονοδιαγράμματος.

Πηγή : www.womenpro.or.kr

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)