Εκτύπωση
PDF

Θα ήταν ενδιαφέρον να συντάσσονται δελτία τύπου σε ημερομηνίες-κλειδιά για θέματα ισότητας. Μπορείτε να προτείνετε κάποιες ενδεικτικές ημερομηνίες;

on .

Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα. Έχουμε συντάξει λίστα "Ημερομηνίες με την οπτική του φύλου" την οποία μπορείτε να αξιοποιήσετε.

Ημερομηνίες... με την οπτική του φύλου