Εκτύπωση
PDF

Ποιες δράσεις μπορούν να γίνουν ώστε να προωθηθεί η ισότητα των φύλων στα σχολεία;

on .

Πολλά είδη δράσεων μπορούν να αναπτυχθούν για την προώθηση της ισότητας των φύλων στη σχολική κοινότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

α. Δράσεις επιμόρφωσης/ευαισθητοποίησης γονέων & εκπαιδευτικών (π.χ. σεμινάρια για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύλων, εισηγήσεις/ημερίδες για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση γονέων/εκπαιδευτικών τοπικής κοινότητας σε θέματα ισότητας των φύλων)
β. Δράσεις με τη μέθοδο project σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων από εκπαιδευτικούς της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή:
- της ένταξης της διάστασης του φύλου στη διδασκαλία των μαθημάτων
- της οργάνωσης παρεμβατικών δραστηριοτήτων (π.χ. ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, οργάνωση εργαστηρίων)
γ. Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης του σχολείου με υλικό από φορείς ισότητας (π.χ. ΚΕΘΙ, ΓΓΙΦ) και δημιουργία ψηφιακού αρχείου στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Για περισσότερα παραδείγματα επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο.