Εκτύπωση
PDF

Μέρα: “Όλες οι καριέρες είναι πιθανές” (Λοζάνη, Ελβετία)

on .

Κάθε χρόνο, ο Δήμος της Λοζάνης διοργανώνει μία μέρα κατά τη διάρκεια της οποίας τα κορίτσια ανακαλύπτουν την εργασία του πάτερα τους και τα αγόρια της μητέρας τους. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή μαθητών/-τριών ηλικίας 10-15 ετών, οι γονείς παρουσιάζουν στο παιδί τους πώς είναι μία τυπική μέρα εργασίας και τα συμπεριλαμβάνουν στις δραστηριότητές τους, τους παρουσιάζουν τα επαγγέλματα των συνάδελφων τους και, εν ολίγοις, τους επιτρέπουν να ρίξουν μια ματιά στο εργασιακό περιβάλλον τους.

Ιστοσελίδα: www.lausanne.ch

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)