Εκτύπωση
PDF

“Μιλώντας για τις διαφορές των φύλων” (Βενετία, Ιταλία)

on .

Σκοπός αυτού του προγράμματος ήταν να διαδώσει την κουλτούρα της ισότητας των φύλων και να εγείρει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά το θέμα της βίας και της κακομεταχείρισης των νέων στα σχολεία. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 428 μαθητές/-τριες και 289 ενήλικες. Για τα παιδιά, οργανώθηκε ένα εργαστήριο συζήτησης και εξερεύνησης των διαφορών λόγω φύλου. Για τους γονείς, δημιουργήθηκε ένας τόπος συνάντησης για βοήθεια. Στόχος αυτού του τόπου συνάντησης ήταν να βοηθηθούν σχετικά με τα γονεϊκά τους καθήκοντα καθώς και με τις σχέσεις τους με τα παιδιά τους. Για τους δασκάλους, δημιουργήθηκε επίσης ένας τόπος συνάντησης και αλληλοβοήθειας ώστε να τους προσφερθεί υποστήριξη σχετικά με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. Άλλες σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης προτάθηκαν τόσο στους/στις καθηγητές/-τριες όσο και τους γονείς, εστιάζοντας στο θέμα κακοποίησης ανηλίκων και βίας κατά των γυναικών, διαφορών λόγω φύλου, καθημερινών σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών, καθώς επίσης και προώθησης εκπαίδευσης που σέβεται τα θέματα ισότητας.

Ιστοσελίδα: www.comune.venezia.it

(Από Γ.Γ.Ι.Φ. (2011). Η Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Καλές Πρακτικές)