Εκτύπωση
PDF

Aν ένας Δήμος δεν υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητας των Φύλλων στις τοπικές κοινωνίες τον Νοέμβριο το 2011, μπορεί έστω και τώρα να την υπογράψει; Ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσει;

on .

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες απευθύνεται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές της Ευρώπης, οι οποίες καλούνται να την υπογράψουν,  να αναλάβουν δημόσια επίσημη δέσμευση για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων και να υλοποιήσουν, εντός της επικράτειάς τους, τις απαιτούμενες δράσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων προσκάλεσε το Νοέμβριο του 2011 τους Δήμους της χώρας να υπογράψουν την Ευρωπαϊκή Χάρτα και να εντάξουν τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές τους. Χαρακτηριστικό είναι πως αν και αρχικά ανταποκρίθηκαν 120 Δήμοι, σήμερα έχουν υπογράψει περισσότεροι από 150 δήμοι, γεγονός που καθιστά την υπογραφή της Χάρτας «ανοιχτή διαδικασία».

                Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ένας δήμος προκειμένου να υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα είναι οι ακόλουθες:

  • Αποστολή αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, για την υπογραφή της Χάρτας
  • Αναμονή απάντησης από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για καθορισμό συνάντησης με σκοπό την υπογραφή της Χάρτας στα γραφεία της ΓΓΙΦ (Δραγατσανίου 8, Αθήνα). Στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, η ΓΓΙΦ προχωρά στην αποστολή της Χάρτας, μέσω ταχυδρομείου, σε δύο αντίτυπα, ώστε να υπογραφεί από τη δημοτική αρχή και να επιστραφεί (το δεύτερο αντίτυπο) στη Γραμματεία.