Εκτύπωση
PDF

Κοινωνική επιχειρηματικότητα γυναικών – Social Entrepreneurship As a Women way to the Active Citizenship (Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη)

on .

Πρόκειται για ένα διακρατικό Έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης «GRUNTVIG». Την Ελλάδα εκπροσωπεί το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ συμμετέχουν ερευνητικοί, κοινωνικοί και επιχειρηματικοί φορείς από την Πολωνία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες (γυναίκες με μακροχρόνια ανεργία, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, γυναίκες με προστατευόμενα μέλη ΑμεΑ ή υπερήλικα άτομα στις οικογένειές τους και άλλες γυναίκες που απειλούνται ή αντιμετωπίζουν ήδη τον κοινωνικό αποκλεισμό) και προσεγγίζει την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως «οδού» ενίσχυσης της ενεργού δράσης και συμμετοχής των γυναικών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εθνικών και τοπικών περιβαλλόντων, τα προβλήματα και τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις που αυτά συνεπάγονται, θα προτείνει καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των συμμετεχουσών.

Πηγή: Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τεύχος 44 (Φεβρουάριος 2014)

Ιστοσελίδα: Σύνδεσμος