Εκτύπωση
PDF

Έμαθα ότι ο νέος νόμος για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς επηρεάζει και τους Γυναικείους Αγροτουριστικούς Συνεταιρισμούς. Τι άλλαξε γι’ αυτούς; τι πρέπει να κάνουν όσοι λειτουργούν ήδη;

on .

Ο νόμος 4015/2011 ισχύει και για τους Γυναικείους Αγροτουριστικούς Συνεταιρισμούς χωρίς όμως να εφαρμόζεται σε αυτός όλο το φάσμα των νέων ρυθμίσεων. Οι Γυναικείου Αγροτουριστικοί Συνεταιρισμοί υποχρεούνται πλέον να προσαρμόσουν το καταστατικό τους στον νέο νόμο και ειδικότερα να προβλέψουν την εκλογή και λειτουργία Εποπτικού Συμβουλίου αλλά και την προσαρμογή του συστήματος διοίκησης με την εκλογή υποχρεωτικά πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Το γεγονός της συγκρότησης των δύο αυτών οργάνων με πέντε και τρία μέλη αντίστοιχα καθώς και το γεγονός της μη σύμπτωσης των ευθυνών του μέλους και στα δύο όργανα προσδιορίζουν ως ελάχιστο αριθμό μελών τα εννέα μέλη αντί των πέντε που ίσχυε με το παλαιό καθεστώς.