Εκτύπωση
PDF

Δελτίο Τύπου Γραφείου Ισότητας Κ.Ε.Δ.Ε. 29-11-13

on .

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Γραφείο Ισότητας της ΚΕΔΕ πραγματοποίησε την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013 στις 11:00 π.μ στο Δημαρχείο της Λαμίας, συνάντηση εργασίας με τα μέλη της νεοσυσταθείσας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. Θέματα της συνάντησης ήταν: α) η αποτίμηση των δράσεων της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕ.Π.ΙΣ.) και β) η παρουσίαση καλών πρακτικών από δήμους του εσωτερικού και του εξωτερικού σε θέματα που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής και δράσης.


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Σύμβουλοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και αρκετή ικανοποίηση αφενός την παρουσίαση, από τα μέλη της Δ.ΕΠ.ΙΣ., των μέχρι σήμερα ενεργειών τους, οι οποίες στοχεύουν στην ισότητα των φύλων στο Δήμο τους και αφετέρου τα σχέδιά τους για μελλοντικές δράσεις με τον ίδιο σκοπό. Παράλληλα, μαζί με την προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, παρουσίασαν στους παρευρισκόμενους καλές πρακτικές από διάφορους Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίες θα μπορούσαν, με κάποιες τροποποιήσεις να εφαρμοστούν και στο Δήμο Λαμιέων. Τέλος, διανεμήθηκε σε έντυπη μορφή η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Οδηγός Εφαρμογής της και συζητήθηκε το περιεχόμενό τους, με σκοπό να αποτελέσουν βασικό εργαλείο στο σχεδιασμό των επομένων δράσεων της Επιτροπής.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Συλλόγου Αλβανών εκπαιδευτών, οι οποίοι ζήτησαν να επέμβει η Επιτροπή ώστε να εξασφαλιστεί χώρος για τη διδασκαλία της Αλβανικής Γλώσσας σε όποιο παιδί/ενήλικα το επιθυμεί, ενώ ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Αμεα που ήταν παρών, εξέφρασε την επιθυμία συνεργασίας με την Δ.ΕΠ.ΙΣ. με σκοπό να βελτιωθεί η καθημερινότητα των μελών –ατόμων με αναπηρία (στις μετακινήσεις, στις αθλοπαιδιές κλπ). Οι ανωτέρω παρεμβάσεις έδωσαν τροφή για συζήτηση και ενίσχυσαν τελικά την αναγκαιότητα σύστασης Δ.ΕΠ.ΙΣ. , η οποία ως όργανο του Δήμου θα διευκολύνει την επίλυση καθημερινών προβλημάτων των δημοτών/δημοτισσών.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παραδοχή πως αυτή ήταν μια πρώτη προσπάθεια δικτύωσης του Γραφείου Ισότητας της ΚΕΔΕ με τους φορείς της τοπικής και της περιφερειακής αυτοδιοίκηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ δόθηκε η διαβεβαίωση πως θα ακολουθήσουν και άλλες τους προσεχείς μήνες.