Εκτύπωση
PDF

«Ψηφιακή Συμμαχία» για τη γυναικεία απασχόληση, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων

on .

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων μεταξύ της Γενικής Γραμματέως κ.Βάσως Κόλλια και εκπροσώπων της διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακή Συμμαχία για τη γυναικεία απασχόληση βασισμένη στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας», που ξεκινά με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, κατά το πρότυπο δράσης που πρότεινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Grand Coalition for Digital Jobs).

 Κεντρικός στόχος της Ψηφιακής Συμμαχίας είναι η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών σε σχέση και με τις εντεινόμενες απαιτήσεις για εξειδίκευση της αγοράς εργασίας, και παράλληλα η ενθάρρυνση επαγγελματικών επιλογών στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Ο δυναμικός τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) δημιουργεί σημαντικές προοπτικές στην απασχόληση. Σήμερα συνεισφέρει με 120.000 νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη ετησίως, ενώ μέχρι το 2015 προβλέπεται να δημιουργηθούν έως και 800.000 νέες θέσεις εργασίας. Στον κρίσιμο για την ανάπτυξη τομέα των ΤΠΕ, που προσφέρει εργασία σε 7 εκατομμύρια ανθρώπους, οι γυναίκες συμμετέχουν μόνον κατά 30%.
Όπως δήλωσε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κ.Βάσω Κόλλια «Τα τελευταία χρόνια της κρίσης, μέρα με τη μέρα, μέρος του κοινωνικού συνόλου εγκλωβίστηκε σε μία απαισιόδοξη στάση ζωής. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας, βασισμένο σε απτά στοιχεία. Βλέπουμε να φθάνει ένα κύμα ευκαιριών που δημιουργεί πολλές και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης σε αντικείμενα νέων τεχνολογιών, αλλά και ευνοϊκές συνθήκες για ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τους Έλληνες και ιδιαίτερα τις γυναίκες που αποδεικνύονται πιο ευάλωτες στην κρίση, να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες. Θα επιδιώξουμε μια «φυγή προς τα εμπρός», μέσα από μια σύγχρονη πολιτική ισότητας με σαφείς αναπτυξιακούς στόχους, ώστε να δημιουργήσουμε οικονομικές και επαγγελματικές διεξόδους για τις γυναίκες. Η οικονομική αυτονομία των γυναικών αποτελεί ισχυρό αντίδοτο σε οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά αδιέξοδα του φύλου μας».

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) επιβεβαίωσε την ουσιαστική και πολυεπίπεδη στήριξή του στη σημαντική πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και συνεργασία θα διαδραματίσει η επιτυχημένη μέχρι σήμερα πρωτοβουλία e-Skills, καθώς και η τεχνογνωσία που διαθέτει ο Σύνδεσμος, μέσω και των μελών του, στην ανάπτυξη ανάλογων πρωτοβουλιών. Ο ΣΕΠΕ αποτελεί το θεσμικό φορέα του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προασπίζοντας και προωθώντας, μέσω ουσιαστικών και συγκεκριμένων δράσεων, την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και την όσο πιο ισχυρή σύνδεση της ψηφιακής τεχνολογίας με την αγορά εργασίας.
Μέχρι το τέλος του 2013 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η δημιουργία συμπράξεων, υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, θα δεσμεύει τους συμπράττοντες στην υλοποίηση κοινού πλαισίου δράσεων, στους ακόλουθους τομείς αιχμής: προσέλκυση περισσοτέρων κοριτσιών στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά, ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στην ψηφιακή οικονομία, ενθάρρυνση της παραμονής των γυναικών στην αγορά εργασίας σε πεδία ΤΠΕ, καταπολέμηση στερεοτύπων που εμποδίζουν τη θετική πρόσληψη από γυναίκες και κορίτσια των ψηφιακών τεχνολογιών ως επιλογή επαγγελματικής σταδιοδρομίας, και τέλος, ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στις σπουδές ΤΠΕ και σε όλο το φάσμα της αντίστοιχης αγοράς εργασίας.
Η «Ψηφιακή Συμμαχία» συνιστά διοικητική καινοτομία που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν μια νέα μορφή πολυμερούς εταιρικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο να αξιοποιηθούν οι ψηφιακές τεχνολογίες και να συνδεθούν πιο αποτελεσματικά με την αγορά εργασίας. Πλεονεκτήματα του μοντέλου της «συμμαχίας», η ταχύτητα δράσης και η πιο αποτελεσματική διεπαφή μεταξύ των πεδίων του πολιτικού σχεδιασμού, της διαπίστωσης αναγκών της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, της ψηφιακής τεχνογνωσίας, και της υλοποίησης των δράσεων.