Εκτύπωση
PDF

Τι εννοούμε λέγοντας Ισότιμη συμμετοχή των Δύο Φύλων ή Δράση για την Ισότητα;

on .

Τα πιο πετυχημένα συστήματα είναι αυτά της «Ισότιμης συμμετοχής των δύο φύλων» (πολλές φορές ονομάζονται και Δράση για την Ισότητα) στα οποία οι κανόνες είναι ίδιοι τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Για παράδειγμα, ένα σύστημα δηλώνει ότι το 40% τουλάχιστον των υποψηφίων πρέπει να είναι άνδρες και το 40% τουλάχιστον των υποψηφίων πρέπει να είναι γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι κανένα φύλο δεν μπορεί να εκπροσωπείται με περισσότερο από 60%. Με αυτό το σύστημα αποφεύγεται η «παγίδα», δηλαδή, γυναίκες οι οποίες εκλέγονται με αυτή την ποσόστωση να αντιμετωπίζονται και να θεωρούνται εκπρόσωποι δευτέρας κατηγορίας. Η ισότιμη συμμετοχή των δυο φύλων διασφαλίζει τη δημοκρατική αξιοπιστία, διότι από τη στιγμή που έχουν επιλεγεί ως υποψήφιοι/-ες από το πολιτικό τους κόμμα, είτε άνδρας είτε γυναίκα, παραδίδονται στην κρίση των ψηφοφόρων