Εκτύπωση
PDF

Επιτροπή Ισότητας

on .

"Σχετικά με την Επιτροπή Ισότητας θα ήθελα να μάθω τα εξής: Εάν έχει συγκροτηθεί σε ένα Δήμο, μπορεί να γίνει εκ νέου κάλεσμα για να ενταχθούν και άλλοι ενδιαφερόμενοι; Επίσης, θα ήθελα να διευκρινίσω περισσότερο ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της Επιτροπής και ποια η σχέση που έχει με το γραφείο Ισότητας αναφορικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων."

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως  σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ένας Δήμος έχει τη δυνατότητα –όπως συμβαίνει με όλες τις Επιτροπές που συστήνει-  να διευρύνει ή να διαγράφει τα μέλη του, αιτιολογώντας πάντα το λόγο για τον οποίο προβαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που ένας μέλος της Επιτροπής έχει κληθεί 3 συνεχόμενες φορές και δεν έχει ανταποκριθεί στην πρόσκληση , μπορεί – αφού πρώτα ενημερωθεί γραπτώς- να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο μέλος που θα προκύψει μέσα από τη νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Σε κάθε περίπτωση για τον αντικατάσταση ή/και αύξηση των μελών της ΔΕΠΙΣ χρειάζεται απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ως προς το δεύτερο ερώτημα που υποβάλλατε αναφορικά με το ρόλο της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, πέρα από τον συμβουλευτικό – εξειδικευμένο χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε σε ένα διευρυμένο πεδίο λειτουργίας να επικεντρωθεί :

  • στη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας -ευαισθητοποίησης,
  • στην υποβολή προτάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου,
  • στην συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία  για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο,
  • την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία και την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων

Τέλος, τα Γραφεία Ισότητας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ αν και στοχεύουν πρωτίστως στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης, στη δικτύωση αλλά και στην εν γένει ενδυνάμωση των αιρετών και των υποψηφίων αιρετών  του α’ και β’ βαθμού αυτοδιοίκησης, μπορούν ωστόσο να λάβουν συμβουλευτικό ρόλο σε μια επιτροπή ισότητας, σεβόμενα πάντα το ρόλο και τις αρχές αυτής.