Εκτύπωση
PDF

“Ευρωπαϊκές δράσεις ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης & επιχειρηματικότητας” για τον εορτασμό της ημέρας της γυναίκας

on .

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκές δράσεις ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας» από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των γυναικών σχετικά με υλοποιούμενες δράσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας για άνεργες ή στην επιδότηση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι προσκεκλημένοι ομιλητές παρουσίασαν τις ευρωπαϊκές πολιτικές και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, τα προγράμματα ΕΣΠΑ τα οποία ενισχύουν τη γυναικεία απασχόληση, τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτά, καθώς και τα νέα μέτρα για την τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας με επιδοτήσεις που φτάνουν στο 100% της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Επιπλέον, ζωηρό ενδιαφέρον προκάλεσε η αναφορά σε ευκαιρίες που παρουσιάζονται και εν μέσω κρίσης για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον αγροτικό τομέα με την εκμετάλλευση εναλλακτικών καλλιεργειών αλλά και με τον αγροτουρισμό, ενώ ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των εισηγητών και του κοινού.