Εκτύπωση
PDF

Αίτημα ενημέρωσης για ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο Δήμου

on .

"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημιουργήθηκε Banner στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ωρωπού με θέμα την Ισότητα των Φύλων. Σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε για τα θέματα Ισότητας των Φύλων ώστε να γίνεται ανάρτησή τους με σκοπό τη διάχυση των πληροφοριών στους δημότες μας".

Τα Γραφεία Ισότητας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να σας ενημερώνουν για οποιαδήποτε επιμορφωτική δράση ή ημερίδα υλοποιούν σχετική με θέματα φύλου. Επίσης, θα ήταν ίσως χρήσιμο στη σελίδα του Δήμου σας να έχετε ένα απευθείας λινκ με την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), των Αιρετών στην Αυτοδιοίκηση αλλά και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), καθώς μπορεί κανείς κατά την πλοήγηση στις παραπάνω διευθύνσεις να αντλήσει αρκετές πληροφορίες για θέματα φύλου, εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, κ.ο.κ.