Εκτύπωση
PDF

Επιμορφωτικές Δράσεις για υποψήφιες αιρετές

on .

"Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν προβλέπεται ή εάν έχει σχεδιαστεί ενόψει και των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών κάποια επιπλέον επιμόρφωση ή κατάρτιση για τις υποψήφιες αιρετές (α’ και β’ βαθμού) ιδιαίτερα σε θέματα επικοινωνίας".

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά την ολοκλήρωση των 13 Σεμιναρίων Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης και των 4 εκπαιδευτικών ημερίδων, οι οποίες υλοποιήθηκαν από την ΠΕΤΑ Α.Ε. στο πλαίσιο της Πράξης «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Συμμετοχής των Γυναικών σε θέσεις Πολιτικής Ευθύνης και εκπροσώπησης σε Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο», δεν έχει σχεδιαστεί κάποια επιπλέον επιμόρφωση για τις αιρετές και τις υποψήφιες αιρετές. Με αφορμή ωστόσο τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι γεγονός πως έχει τεθεί εκ νέου στην ατζέντα των προτεραιοτήτων η συνεχής ενημέρωση και  δικτύωση όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα ισότητας φύλου φορέων. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που κάποια αιρετή ή υποψήφια αιρετή επιθυμεί να λάβει εκπαιδευτικό υλικό από τις ημερίδες, ή  κάποια περαιτέρω ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, θα μπορούσε να απευθυνθεί στα Γραφεία Ισότητας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ για περισσότερες πληροφορίες ή να υποβάλει σχετικό αίτημα στο help-desk της ιστοσελίδας www.airetes.gr.